Student List

A. Lin
100%
ACHIEVED:$50.00

A. Burruss
10%
GOAL:$500.00
ACHIEVED:$50.00

A. Tran
10%
GOAL:$500.00
ACHIEVED:$50.00

A. Huynh
17%
GOAL:$500.00
ACHIEVED:$85.00

B. Nguyen
100%
ACHIEVED:$25.00

B. Bleecker
29%
GOAL:$500.00
ACHIEVED:$145.00

D. Morales
0%
GOAL:$500.00
ACHIEVED:$0.00

D. Chen
0%
GOAL:$500.00
ACHIEVED:$0.00

F. Avila
10%
GOAL:$500.00
ACHIEVED:$50.00

H. Boudrique
20%
GOAL:$500.00
ACHIEVED:$100.00

J. Dai
15%
GOAL:$500.00
ACHIEVED:$75.00

J. Dai
5%
GOAL:$500.00
ACHIEVED:$25.00

K. Lee
36.67%
GOAL:$300.00
ACHIEVED:$110.00

L. Quinn
13%
GOAL:$500.00
ACHIEVED:$65.00

L. Chavez
38%
GOAL:$250.00
ACHIEVED:$95.00

M. Kim
5%
GOAL:$500.00
ACHIEVED:$25.00

M. Pham
10%
GOAL:$500.00
ACHIEVED:$50.00

N. Varatharaj
10%
GOAL:$500.00
ACHIEVED:$50.00

R. Hurtado
2%
GOAL:$500.00
ACHIEVED:$10.00

R. Wang
100%
GOAL:$40.00
ACHIEVED:$40.00

w. Bowman
0%
GOAL:$500.00
ACHIEVED:$0.00

w. jenkins
0%
GOAL:$20.00
ACHIEVED:$0.00

 

2nd - Berg progress

44%
ACHIEVED:$1,100.00

  • Remaining items

  • Golf Ball Drop Tickets Unlimited
  • Dinner Guest Unlimited
  • Golfer Guest Unlimited
  • Sponsorship Unlimited
  • Donation Unlimited
  • Super Ticket Unlimited
  • Chip Unlimited
  • Item purchase Unlimited