1st - Miller
 

Student List

A. Shinn
30%
GOAL:$500.00
ACHIEVED:$150.00

A. Treichler
5%
GOAL:$500.00
ACHIEVED:$25.00

A. Wesley
10%
GOAL:$50.00
ACHIEVED:$5.00

A. Langford
10%
GOAL:$50.00
ACHIEVED:$5.00

A. Speirs
50.1%
GOAL:$500.00
ACHIEVED:$250.50

A. Tannirat
10%
GOAL:$50.00
ACHIEVED:$5.00

A. Augustine
5%
GOAL:$500.00
ACHIEVED:$25.00

C. Burnett
5%
GOAL:$500.00
ACHIEVED:$25.00

C. Ozer
10%
GOAL:$50.00
ACHIEVED:$5.00

C. Vasquez
26%
GOAL:$500.00
ACHIEVED:$130.00

C. Chandler
2%
GOAL:$500.00
ACHIEVED:$10.00

C. Vu
100%
ACHIEVED:$18.00

C. Lee
1%
GOAL:$500.00
ACHIEVED:$5.00

D. Alaoui-Fornesi
100%
GOAL:$25.00
ACHIEVED:$25.00

E. Lee
4%
GOAL:$500.00
ACHIEVED:$20.00

HELENA HUANG
4%
GOAL:$500.00
ACHIEVED:$20.00

I. Madrid
4%
GOAL:$500.00
ACHIEVED:$20.00

J. Lee
5%
GOAL:$500.00
ACHIEVED:$25.00

J. Torres
10%
GOAL:$50.00
ACHIEVED:$5.00

K. Liao
20%
GOAL:$500.00
ACHIEVED:$100.00

K. Forliano
2%
GOAL:$500.00
ACHIEVED:$10.00

K. Choy
100%
GOAL:$250.00
ACHIEVED:$250.00

L. Miller
100%
GOAL:$100.00
ACHIEVED:$100.00

L. Alaoui-Fornesi
100%
GOAL:$25.00
ACHIEVED:$25.00

M. Ruiz
7%
GOAL:$500.00
ACHIEVED:$35.00

R. Ang
2%
GOAL:$500.00
ACHIEVED:$10.00

S. Zuniga
10%
GOAL:$50.00
ACHIEVED:$5.00

S. Romero
1%
GOAL:$500.00
ACHIEVED:$5.00

Violet Lee
9.5%
GOAL:$500.00
ACHIEVED:$47.50

W. Barnett
36%
GOAL:$500.00
ACHIEVED:$180.00

 

1st - Miller progress

61.64%
ACHIEVED:$1,541.00

  • Remaining items

  • Golf Ball Drop Tickets Unlimited
  • Dinner Guest Unlimited
  • Golfer Guest Unlimited
  • Sponsorship Unlimited
  • Donation Unlimited
  • Super Ticket Unlimited
  • Chip Unlimited
  • Item purchase Unlimited